Овластен судски преведувач за македонски јазикПрофесионални преводи од македонски на германски и обратно!

Телефон: 0163 / 6938009
E-маил: info@violeta-lehmler.de

Заверени преводи
Изводи, свидетелства, дипломи, возачки дозволи, судски пресуди, полномошна…..

Стручни преводи
право, медицина, миграција и азил, политика, образование….

Толкување
судски и полициски органи во Северна Рајна-Вестфалија и Рајнска област-Пфалц

Понуда и цена на преводите
Висината на цената се одредува според тежината, обемот и итноста на преводот. За да можам да Ви направам индивидуална понуда, доволно е да ми ги испратите документите за превод скенирани по е-маил или во форма на слика преку Вашиот мобилен телефон. Доколку Ви одговара понудата и преводите треба да бидат заверени со судски печат, потребно е да ги донесете или испратите по пошта оргиналните документи или нотарски заверени фотокопии од истите. 

Copyright © 2018 Violeta Lehmler