Контакт

 


Контакт по е-маил, телефон или пошта

За да ви направам понуда за превод можете да ми напишете е-маил,  да ме побарате на еден од долунаведените телефонски броеви или да ми испратите фотокопии од документите по пошта:

Violeta Lehmler
Eudenbacher Straße 67
53639 Königswinter
Телефон: 02244 / 8419209
Мобилен: 0163 / 6938009
E-маил: info@violeta-lehmler.de

Доколку сакате документите да ги донесете лично, јавете се на
горенаведените телефонски броеви или контактирајте ме по маил за
да договориме средба.

 

 

Copyright © 2018 Violeta Lehmler